KROK 1

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny

Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika
wymaga wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
W formularzu należy podać następujące dane:
– imię i nazwisko,
– e-mail,
– numer kontaktowy,
– informacje na temat ukończonych szkół,
– informacje dotyczące przedmiotów zdawanych na maturze,
– informacje dotyczące olimpiad, konkursów i osiągnięć sportowych*,
– informacje dodatkowe
*należy uzupełnić jeśli dotyczy

 

W informacjach dodatkowy kandydat wskazuje tryb kształcenia:
– stacjonarny w trybie standardowym,
– stacjonarny w trybie popołudniowym (dla osób pracujących).

W następnych etapach przedstawiono i opisano wymagane dokumenty.