AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE

Akty prawne dotyczące procesu rekrutacji w Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu:
Z.11.2024.2025 (przekierowanie do zarządzenia w PDF)
Z.12.2024.2025 (przekierowanie do zarządzenia w PDF)
Z.13.2024.2025 (przekierowanie do zarządzenia w PDF)
Z.14.2024.2025 (przekierowanie do zarządzenia w PDF)
Z.15.2024.2025 (przekierowanie do zarządzenia w PDF)