Pracownik

Akt prawny dotyczący zasad zatrudniania pracowników na stanowiskach dydaktycznych oraz badawczo – dydaktycznych na Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu

Z.19.2024.2025 (przekierowanie do zarządzenia w PDF)