Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2024/2025 trwa od 1 października 2024 r. do 14 września 2025 r. i podzielony jest na dwa semestry: zimowy oraz letni. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 4 października 2024 r.

październik listopad grudzień styczeń luty
poniedziałek 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
wtorek 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28* 4 11 18
środa  2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29* 5 12 19
czwartek 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20
piątek 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec wrzesień
poniedziałek 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 1 8
wtorek 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24* 1 8 2 9
środa  26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 3 10
czwartek 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 4 11
piątek 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 5 12

* 28.01.2024r. – zajęcia wg planu z poniedziałku
* 29.01.2025r. – zajęcia wg planu z piątku
* 24.06.2024r. – zajęcia wg planu z piątku

 zajęcia dydaktyczne
  dni wolne od zajęć dydaktycznych
  sesja egzaminacyjna
  sesja poprawkowa

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2024/2025