Krok 2

2. Uzupełnij i załącz wymagane pliki

W formularzu rekrutacyjnym w miejscu „wybierz plik” należy załączyć:
1. zdjęcie w postaci elektronicznej (jak do dowodu osobistego) o rozdzielczości co najmniej
492 x 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB, przesłane jako osobny plik JPG,
2. skan podpisanych oświadczeń kandydata w formacie PDF,
3. skan uzupełnionego i podpisanego podania o przyjęcie na studia w formacie PDF,
4. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Podanie na studia
2. Oświadczenia kandydata