Krok 3

3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Kandydat powinien dokonać wpłaty na konto Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu
w kwocie 85 zł.

konto PKO BP
numer rachunku bankowego
75 1020 1462 0000 7902 0441 6327