Krok 4

4. Prześlij formularz

Ostatni krok do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
Uzupełniony formularz wraz z załączonymi dokumentami (podanie na studia, zdjęcie,
oświadczenia i potwierdzenie opłaty) należy przesłać do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
poprzez opcję „wyślij”.
Przed wysłaniem sprawdź dokładnie dane oraz załączone pliki.
Kopia wiadomości zostanie również przesłana na adres e-mail, który podany został w
formularzu.