Krok 6

6. Wyniki rekrutacji

Po zakończonej rekrutacji na adres e-mail podany w formularzu kandydat otrzyma informacje
o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia oraz ilości zdobytych punktów.
Terminarz rekrutacji